RESOLUTION NO. 2 S. 2020

APPROVING BARANGAY ORDINANCES REGARDING RABIES OF BARANGAYS CUTA AND MABACONG, BOTH OF BATANGAS CITY

[ VIEW PDF ]