RESOLUTION NO.332 S.2017

ADOPTING THE REPORT OF THE COMMITTEE ON BARANGAY AFFAIRS REGARDING BARANGAY ORDINANCE NO. 2 S. 2017 OF BARANGAY PAHARANG KANLURAN, BATANGAS CITY, ENTITLED: “ORDINANSA NA NAGTATAKDA NG SPEED LIMIT NA 20 KPH SA LAHAT NG URI NG SASAKYAN NA DUMADAAN SA POOK PAARALAN NG MABABA AT MATAAS NA PAARALAN NG PAHARANG KANLURAN NA SAKOP NG BARANGAY ROAD”

[ VIEW PDF ]