RESOLUTION NO.342 S.2017

ADOPTING THE REPORT OF THE COMMITTEE ON BARANGAY AFFAIRS AND APPROVING THE BARANGAY ORDINANCE “ORDINANSANG NAGTATATAG NG BARANGAY RABIES CONTROL COORDINATING COMMITTEE OF BARANGAY GULOD LABAC, BATANGAS CITY

[ VIEW PDF ]