RESOLUTION NO.104 S. 2015

ADOPTING THE REPORT OF THE COMMITTEES ON  BARANGAY AFFAIRS AND LAWS, RULES AND REGULATIONS AND APPROVING THE BARANGAY ORDINANCE OF BARANGAY HALIGUE KANLURAN ENTITLED: “ORDINANSANG NAGPAPATAW NG MGA BUWIS, SINGIL, MGA BUTAW SA MGA TINDAHAN, BARANGAY CLEARANCE, BARANGAY PERMIT, PAGPUPUTOL NG PUNO AT IBA PANG LAYUNIN”

[ VIEW PDF ]