Mga myembro ng CCPC sumailalim sa Capacity Development Training

  1.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg

Sumailalim sa dalawang araw na Capacity Development Training Workshop ang mga miyembro ng Batangas City Council for the Protection of Children (CCPC) noong October 13-14.

Layunin nito na maipabatid sa mga myembro ang programa ng bawat isa upang maiwasan ang pagkakapare-pareho o overlapping para sa mas maayos na paggamit ng pondo, higit na mapalakas ang mga programa at sa mas epektibong implementasyon ng mga ito. Iprinesenta din dito ang mga nakaplanong gawain para sa 2023.

Binigyang linaw naman ng mga konsernadong miyembro ang ilang terminolohiya, abbreviations at angkop na mga salita na karaniwang ginagamit sa mga report tulad ng CNSP o Children in Need of Special Protection, CAR- Child at Risk, CICL o Children in Conflict with the Law at iba pa.

Sa mensahe ni CCPC Vice-Chairperson, Coun. Ched Atienza, hinikayat niya ang bumubuo ng CCPC na agarang kumilos para protektahan ang kapakanan ng mga bata at labanan ang pang-aabuso sa mga ito. "