RESOLUTION NO. 294 S. 2021

APPROVING AND DECLARING OPERATIVE THE SANGGUNIANG KABATAAN SUPPLEMENTAL BUDGET FOR CALENDAR YEAR 2021 OF BARANGAY STA. CLARA, BATANGAS CITY

[ VIEW PDF ]