RESOLUTION NO. 6 S. 2019

APPROVING THE BARANGAY ORDINANCE NO. 02 S. 2019 OF BARANGAY MAHABANG DAHILIG, BATANGAS CITY, ENTITLED: "ISANG ORDINANSA NA NAGPAPAT AW NG MGA BUWIS, SINGIL AT MGA BUTAW SA MGA TINDAHAN, MGA KARATULA, MGA ALAGANG BABOY, SASABUNGING MANOK AT SABONG, PAGGAMIT NG MGA LANSANGAN AT IBA PANG PAG-AARI NG BARANGAY: SEDULA; BARANGAY KLERANS; PERMIT AT UKOL SA IBA PANG HANAPBUHAY SA NASASAKUPAN NG BARANGAY"

[ VIEW PDF ]