RESOLUTION NO. 433 S. 2019

REFERRING BACK TO BARANGA Y BANABA CENTER, BATANGAS CITY ITS ORDINANSANG PAMBARANGAY BILANG 04 SERVE 2019 FOR CERTAIN AMENDMENTS

[ VIEW PDF ]