RESOLUTION NO. 1 S. 2019

ADOPTING THE REPORT OF THE COMMITTEE ON APPROPRIATIONS REGARDING THE ANNUAL BUDGETS FOR CALENDAR YEAR 2019 OF  DIFFERENT BARANGAYS OF BATANGAS CITY

[ VIEW PDF ]

RESOLUTION NO. 2 S. 2019

APPROVING AND DECLARING OPERATIVE THE ANNUAL BUDGETS FOR CALENDAR YEAR 2019 OF DIFFERENT BARANGAYS OF BATANGAS CITY

[ VIEW PDF ]

RESOLUTION NO. 3 S. 2019

APPROVING THE MINUTES OF THE REGULAR SESSION HELD ON DECEMBER 5, 2018 AND SPECIAL SESSIONS HELD ON DECEMBER 18, 2018 AND JANUARY 14, 2019

[ VIEW PDF ]

RESOLUTION NO. 5 S. 2019

REFERRING TO THE COMMITTEE ON ACCREDITATION THE APPLICATION FOR ACCREDITATION OF PARDSS FOUNDATION INTERNATIONAL, INC., LIBJO BATANGAS CITY CHAPTER

[ VIEW PDF ]

RESOLUTION NO. 4 S. 2019

FAVORABLY ENDORSING THE REQUEST FOR STREETLIGHTING PROJECT ALONG TABANGAO-LOBO ROAD

[ VIEW PDF ]

RESOLUTION NO. 6 S. 2019

APPROVING THE BARANGAY ORDINANCE NO. 02 S. 2019 OF BARANGAY MAHABANG DAHILIG, BATANGAS CITY, ENTITLED: "ISANG ORDINANSA NA NAGPAPAT AW NG MGA BUWIS, SINGIL AT MGA BUTAW SA MGA TINDAHAN, MGA KARATULA, MGA ALAGANG BABOY, SASABUNGING MANOK AT SABONG, PAGGAMIT NG MGA LANSANGAN AT IBA PANG PAG-AARI NG BARANGAY: SEDULA; BARANGAY KLERANS; PERMIT AT UKOL SA IBA PANG HANAPBUHAY SA NASASAKUPAN NG BARANGAY"

[ VIEW PDF ]