Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

  Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

Ako’y kawani ng gobyerno
Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay,
Dahil dito,
Ako’y papasok nang maaga at magtratrabaho
Nang lampas sa takdang oras kung kinakailangan;
Magsisilbi ako ng magalang at mabilis
Sa lahat ng nangangailangan;
Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan
At iba pang pag-aari ng pamahalaan;
Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko
Sa mga lumalapit sa aming tanggapan
Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;
Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan
Sa sarili kong kapakanan
Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol
Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan
Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas
Sapagkat ako’y kawani ng gobyerno
At tungkulin ko ang maglingkod nang tapat
At mahusay sa bayan ko at sa panahong ito;
Ako at ang aking kapwa kawani
Ay kailangan tungo sa isang maunlad,
Masagana at mapayapang Pilipinas,
Sa harap ninyong lahat;,
Ako’y taos-pusong nanunumpa.