Batangas City Hymn

  Batangas Lungsod kong Mahal

I
Ang Batangas ang Batangas
Ay lungsod na may dangal
Nagpakadakila, nagpakadakila
Punong baya't mamamayan

II
May pag-asa, may pag-asa
Matanghal sa kapuluan
Na kung tawagin, na kung tawagin
Ay Pilipinas kong mahal
    (Repeat I and II)
 
Mabuhay, mabuhay
Itong ating bayan
Sa ati'y maghari ang kapayapaan
Ang bawa't mamamayan
Layuni'y mapaglingkuran
Pagka't lupang sinilangan
Batangas lungsod kong mahal
    (Repeat I and II)