Yellow corn sufficiency program patuloy ang paglago

  1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg


BATANGAS CITY- Nananatiling maunlad ang pagmamaisan sa Batangas City dahilan sa patuloy na suporta ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng Office of the City Veterinary and Agricultural Services (OCVAS) at sa demand sa mais ng mga feedmills sa lalawigan.

Sa 15th Annual General Assembly ng Batangas City Corn Growers Association Inc.(BCCGA) na siyang katuwang ng pamahalaang lungsod sa pagpapatupad ng Yellow Corn Sufficiency Program nito, sinabi ni Mayor Beverley Rose Dimacuha na ipagpapatuloy niya ang pagbibigay ng suporta sa pagpapalago ng naturang programa.. “Mula sa puso ko ang kagalakan na aking nararamdaman dahilan sa ang pinasimulan ng tatay ko ay nag papatuloy at marami ang natutulungan nito.”

Idinagdag pa ng Mayor na papaunlarin rin niya ang pag hahalaman at paghahayupan dahil nais niya na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka.

Ayon naman kay Avelita Rosales, regional corn/cassava coordinator ng DA Region IV-A, tanging ang Batanga City lamang ang mayroong ganitong katatag na samahan sa pagmamaisan. Hinikayat niya ang mga corn growers na pataasin pa ang produksyon ng mais upang patuloy na matugunan ang demand sa supply ng mga feedmills sa lalawigan. Napansin rin niya na marami sa mga corn growers ay matatanda na kayat hinikayat niya ang mga anak nila na ipagpatuloy ang pagmamaisan. Ang kanilang tanggapan aniya ay handang tumulong o magpahiram ng tractor at harvester na magagamit ng mga myembro ng BCGA.

Biningyang diin ni Victor Arellano, presidente ng BCCGA, na natutuwa siya na dumarami pa ang nagtatanim ng mais sa lungsod. Nagpapasalamat siya sa tulong ng pamahalaang lungsod. kagaya ng libreng binhi at libreng paggamit ng traktora, corn sheller at corn drier at mga trainings at seminars.(PIO Batangas City)